هذیون های تب آلود ِ یک الهه ی سپید

درد در نواحی ِ بیکران ِ سپیدی ِ کاغذ هایم پیچیده است ...!

هذیون های تب آلود ِ یک الهه ی سپید

درد در نواحی ِ بیکران ِ سپیدی ِ کاغذ هایم پیچیده است ...!

lol :D

پنجشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۱۳ ق.ظ

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۳/۰۱
میم . شین